Komunikaty i obwieszczenia

 

I N F O R M A C J A - z postępowania rekrutacyjnego na

wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej.


Dnia 16 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy W i e r z b i c a .

Termin składania ofert w ogłoszeniu został ustalony do dnia 31 stycznia 2008 roku.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej Komisja Rekrutacyjna informuje, że do Urzędu Gminy w W i e r z b i c y wpłynęły dwie oferty / zgodnie z terminem w ogłoszeniu/.
Jedna oferta spełnia wymogi formalne druga natomiast oferta nie spełnia wymogów formalnych.Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego / rozmowy kwalifikacyjnej/

został zakwalifikowany n/w kandydat :

1. Barbara S m o r ą g i e w i c z - zam: Ruda Wielka
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-08 20:20:31 | Data modyfikacji: 2008-02-08 20:24:08.
Data wprowadzenia: 2008-02-08 20:20:31
Data modyfikacji: 2008-02-08 20:24:08
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót