Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica,dnia 16.10.2007 r


 

Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.10.2007 r.w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Staszica w Wierzbicy” Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym, tj. Ofertę nr 1, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „INTERBUD” Radom, ul. Limanowskiego 154, za cenę brutto

482 971,10 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 300.

Pozostałe Oferty otrzymały następującą ilość punktów w kryterium, którym była cena:

  1. Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. Przy Malenie 11, 27-100 Iłża

    299,64 pkt.
Otrzymują :

1 x Oferenci w/g rozdzielnika

1 x Strona internetowa: www.bip.wierzbica.pl

1 x Tablica ogłoszeń

1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 09:19:38.
Data wprowadzenia: 2007-11-05 09:19:38
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót