Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.03.2022 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 16.03.2022 roku wydana
została decyzja nr RI.6733.1.2022 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: rozbudowie, przebudowie oraz
zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na świetlicę wiejską na
działce nr ewid, 549/5 w miejscowości Ruda
Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:30:16.
Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:30:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót