Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.04.2019 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek
PGE Dystrybucja S. A .z/s w Lublinie oddział
Skarżysko – Kamienna Al. Piłsudskiego 51,
26-110 Skarżysko – Kamienna reprezentowanej
przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Kasje Sp. z o.o. ul. Wiśniówka 75, 26-050
Zagnańsk zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w miejscowości
Podgórki, Chomentów Szczygieł, Chomentów
Puszcz obejmującej przebudowę i rozbudowę linii
SN 15 kV relacji: GZP Iłża Południowa – z
zabudową złącza kablowego ZKSN – 4 - zadanie
1 oraz budową kanalizacji światłowodowej na
działkach nr 150, 160 położonych w Chomentów
Szczygieł, na działkach nr 1300, 1310, 1311,
1299 położonych w Chomentów Puszcz, na
działkach nr 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62/1, 63/1,
64/1, 64/2, 218, 216, 45, 217, 46, 47, 220,87,
223, 222, 224, 106, 107, 108, 109 położonych w
Podgórkach
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:34:33 | Data modyfikacji: 2019-04-18 12:36:08.
Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:34:33
Data modyfikacji: 2019-04-18 12:36:08
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót