Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17.04.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania,
że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek PGE Dystrybucja
S. A .z/s w Lublinie oddział Skarżysko –
Kamienna Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko
– Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika
Pana XXXXXX XXXXXXXXXXXX Kasje Sp. z o.o. ul.
Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Podgórki, Łączany, Suliszka
obejmującej przebudowę i rozbudowę linii SN 15
kV relacji: GZP Iłża Południowa – zadanie 2
wraz z zabudową
kanalizacji światłowodowej na działkach nr
214, 289, 315, 48, 322/1, 322/2, 321/2, 320/4,
320/6, 319/2, 1014/2, 318/2, 317/2 położonych w
Łączanach , na działkach nr 177/2, 176/4,
176/6, 175/4, 175/6, 174/3, 412/2, 172/3, 171/3,
170/3, 167/2, 166/2, 376/2, 377, 378/3, 410/3,
159/1, 413/2, 408/5, 413/1, 219, 218/2, 218/1,
413/3, 243 położonych w Suliszce , na działkach
nr 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114/1, 114/2,
98/2, 99/1, 99/2, 132, 133, 134/5, 135, 136, 137,
138/1, 139/1, 228/1, 142, 186, 221, 224
położonych w Podgórkach
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 07:36:27.
Data wprowadzenia: 2019-04-18 07:36:27
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót