Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
26.10.2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia
ulicznego działki nr 987 na działkach nr 936/1,
936/2, 936/3, 941, 943/1, 943/3, 946/2
w miejscowości
Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka
Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY
WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana
XXXXXXXXXXXXXXX zam. Radom
ul. XXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do
rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:27:29.
Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:27:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót