Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7
listopada 2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że w dniu 07.11.2018 roku wydana
została decyzja znak: RRN.6733.5.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DZIAŁKA NR 687 NA DZIAŁKACH NR EWID. 425, 735,
620, 621, 622, 623 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA
WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM.
WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:35:54.
Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:35:54
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót