Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 26.10.2018 roku wydana
została decyzja znak: RRN.6733.7.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DZIAŁKA NR 1199 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1199,
1216/2, 1217/2, 1218/2, 1219/2, 1221, 1223, 1225,
1227/2, 1228/2, 1229/2, 1230, 1232, 1234, 1238 W
MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB
DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:49:16.
Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:49:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót