Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie oświetlenia ulicznego działki nr 687 na
działkach nr 425, 735, 620, 621, 622, 623 w
miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb
Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek
GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom
XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia
zgromadzonego materiału dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:48:07.
Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:48:07
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót