Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie oświetlenia ulicznego działki nr 987 na
działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 941, 943/1,
943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska
obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na
wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom
XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia
zgromadzonego materiału dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:46:41.
Data wprowadzenia: 2018-10-30 11:46:41
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót