Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27
sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek
Gminy Wierzbica reprezentowanej przez
pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowości Dąbrówka Warszawska,
obejmującej budowę oświetlenia ulicznego
działki nr 687
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:56:09.
Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:56:09
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót