Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron
postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana
została decyzja nr RRN.6733.1.2018 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA
DZIAŁKACH NR EWID. 211, 413/3, 218/1, 218/2,
408/5, 219 i 413/2 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA
OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:07:32.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:07:32
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót