Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31
lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron
postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny
zakończył postępowanie dowodowe w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr
211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w
miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm.
Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX
XXXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXX i
przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-02 01:18:49.
Data wprowadzenia: 2018-08-02 01:18:49
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót