Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.05.12 R.G.I.-6733.3.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 12.05.2014 r., wydana została decyzja nr 3/2014 znak:R.G.I.-6733.3.CP.2014                     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE  OŚWIETLENIA ULICZNEGO NAPOWIETRZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYCH 697,698, 699/5, 699/4, 699/3, 699/1, 561/2, 562/2, 563, 564, 565/5, 565/4, 560/6, 560/4, 560/2, 560/1 I 649   W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA .


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25                 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                 Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-12 16:45:21.
Data wprowadzenia: 2014-05-12 16:45:21
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót