Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.03.24


R.G.I.-6733.1.CP.2014


 OBWIESZCZENIE


         Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  NA TERENIE DZIAŁKI NR 480 WRAZ ZE ZJAZDEM I WJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR 641 W MIEJSCOWOŚCI  RUDA WIELKA , GMINA WIERZBICA,               i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.


Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać                            w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                  Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:37:52.
Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:37:52
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót