Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.02.11


R.G.I.-6733.1.CP.2014 


                                              OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.02.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę parkingu na działce numer ewidencyjny gruntu 480 wraz z wjazdem i zjazdem z drogi powiatowej na działce numer ewidencyjny gruntu 641 w miejscowości Ruda Wielka Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


                                                                                                                             Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:42:49.
Data wprowadzenia: 2014-02-12 18:42:49
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót