Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 28.06.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku

ze zm. ) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 34/16


2077/70189821202 m³Lokal mieszkalny M5

57,38 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
116.600,00 zł5738/204835Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 01.07.2013 roku do dnia 21.07.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:47:42.
Data wprowadzenia: 2013-06-28 10:47:42
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót