Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 20.03.2013


 


 


 


RGI 7630.93.12.12.13


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199 poz.1227)


 


 


 


 


zawiadamiam


 


            że w dniu 20.03.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica


 


 


W związku z tym, z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73,  pokój nr. 22,  w terminie  14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


Obwieszczenia dokonano w dniu 20.03.2013 r.


1.Na stronie internetowej BIP Wierzbica


2.Tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica


3.Strony w sprawie


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:54:02.
Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:54:02
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót