Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 14.01.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.2.3.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 18/15

2085/4

Wierzbica, ul. Janka

Krasickiego 9/12


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 6/14

20375


1926 m²

21327

1035 m²


21328

1181 m²

Lokal mieszkalny M3

40,85 m²

Lokal

mieszkalny M3

52,76 m²

Lokal

mieszkalny M3

48,62 m²


Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej

Tereny

zabudowy

mieszkaniowej


78.000,00 zł

41/818


94.000,00 zł

5276/54920


87.500,00 zł

4862/74008Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

-
--

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 15.01.2013 roku do dnia 04.02.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-15 11:00:28.
Data wprowadzenia: 2013-01-15 11:00:28
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót