Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 30.10.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 3/8


2077/5220863793 m³Lokal mieszkalny M2

36,90 m²
Tereny zabudowy mieszkaniowej
61.000,00 zł3690/54800Bezprzetargowo

na rzecz najemcy
-Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001
Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 31.10.2012 roku do dnia 20.11.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:02:02.
Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:02:02
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót