Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2012.09.06R.G.I.-6733.1.CP.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 06.09.2012 r., wydana została decyzja nr 1/2012 znak:R.G.I.-6733.1.CP.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia (15 kV) na działkach numer ewidencyjny gruntu 68/1, 44, 2069 w miejscowości Wierzbica gm. Wierzbica


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-25 17:37:27.
Data wprowadzenia: 2012-10-25 17:37:27
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót