Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 24.09.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.

2.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/11


2083/12


Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/1


2083/12

21339913 m³


21339913 m³

Lokal mieszkalny M3

49,64 m²Lokal mieszkalny M3

49,64 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowej

82.500,00 zł4964/67920


87.500,00 zł4964/67920

Bezprzetargowo

na rzecz najemcyBezprzetargowo

na rzecz najemcy

--

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 26.09.2012 roku do dnia 16.10.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:48:34.
Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:48:34
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót