Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 2012.03.28R.G.I.-6733.CP.5.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 01.03.2012 r., wydana została decyzja nr 5/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 3541W od drogi 744 – Zalesice w Gminie Wierzbica, Powiat Radomski ,

na działkach :

- pasa drogowego o nr ew.: 260,726, 735, 736

- które w części będą zajęte pod pas drogowy : 184, 185, 186, 191, 193, 198, 201/2, 231/6, 231/2, 232, 233, 234, 235, 2027, 239/3, 239/6, 241, 243, 245, 247/1, 247/2, 250, 249, 253, 255, 259/4, 259/5, 259/6,261, 262, 267, 269, 270, 271, od 273 do282, 283/1, 283/2, 284, od 287 do 290, 292, 293, 294/1, 295/1, 295/2, 295/3, (obręb Wierzbica i Zalesice),

- które w części będą zajęte pod planowany chodnik ( obręb Zalesice) : od 136 do 141, 144/1, 145, 146/3, 152, 773/1, 773/2, 156, 157, 161, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 173/2, 174/2, 175/2, 177/2, 178/3, 179, gm. Wierzbica.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:35:49.
Data wprowadzenia: 2012-04-02 14:35:49
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót