Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 19.03.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział w gruncie i częściach wspólnych

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.
2.
3.
4.Wierzbica, ul. Kochanowskiego 10/2

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/3

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/4

476/13


Wierzbica, ul.

Kochanowskiego 10/5

476/13

RA1S/00030055/4


909m³


RA1S/00030055/4


909 m²


RA1S/00030055/4


909 m²


RA1S/00030055/4


909 m²

Lokal mieszkalny M1

14,31 m²


Lokal mieszkalny M2

54,11 m²


Lokal mieszkalny

M2

52,51 m²


Lokal mieszkalny

M2

54,11 m²


Tereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy mieszkaniowejTereny zabudowy

mieszkaniowej

16.149,00 zł


1431/25380


66.552,00 zł


6106/25380


72.018,00 zł


6576/25380


74.212,00 zł


6134/25380

Bezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcyBezprzetargowo na rzecz najemcy

Bonifikata 99%
Bonifikata 99%
Bonifikata 99%
Bonifikata 99%Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001


Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXIII/236/2001

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 22.03.2012roku do dnia 11.04.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:01:00.
Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:01:00
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót