Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 27.02.2012 r

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości::


L.p.

Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis lokalu


Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu

i gruntu


Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży

Uwagi

Podstawa sprzedaży

1.2.
3.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 28, lokal użytkowy nr 4

2079/2Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 28, lokal użytkowy nr 6

2079/2
Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 20,

lokal użytkowy nr 3

2079/11

21318


3100 m²21318


3100 m²
21110


990 m²

Cztery pomieszczenia użytkowe:sala ekspozycji i sprzedaży dwa pomieszczenia magazynowe,w.c.

73,39 m²pięć pomieszczeń użytkowych:

dwie sale sprzedaży,pomieszczenie magazynowe,w.c., magazynek

130,13 m²
czternaście pomieszczeń użytkowych: wiatrołap główny,sala ekspozycji,laboratorium,gabinet kierownika,magazyn leków,zaplecze socjalne, korytarz,pomieszczenie receptury,w.c, komora przyjęć, pomieszczenie zielarni, korytarz,pomieszczenie gospodarcze i wiatrołap boczny

196,12 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Tereny

zabudowy

mieszkaniowej
Tereny

zabudowy

mieszkaniowej


84.900,00 zł

7339/224920150.000,00 zł


13013/224920188.000,00 zł


19612/1165800Bezprzetargowo

na rzecz najemcyBezprzetargowo

na rzecz najemcy

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

VII/66/2011

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 01.03.2012 roku do dnia 21.03.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicya także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu. Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 6a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-29 11:45:28.
Data wprowadzenia: 2012-02-29 11:45:28
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót