Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2012.01.23R.G.I.-6733.CP.5.2011
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy WierzbicaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 3541 W od drogi 744 – Zalesice w zakresie poszerzenia jezdni do 5,50 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika po stronie lewej we wsi Zalesice, odtworzenie rowów przydrożnych, budowa krytego i odkrytego rowu odprowadzającego do rowu melioracyjnego na działkach nr 260, 726, 735, 736, 712, 713, 157, 158, 159, 184, 185, 186, 191, 193,198, 201/2, 231/6, 231/2, 232, 233, 234, 235, 2079, 239/3, 239/6, 241, 243, 245, 247/1, 247/2, 250, 249, 253, 255, 259/4, 259/5, 259/6, 261, 262, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294/1, 295/1, 295/2, 295/3 w Wierzbicy i na działkach nr 136, 137, 138, 140, 141, 144/1, 145, 146/3, 152, 773/1, 773/2, 156, 157, 161, 163/1, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 173/2, 174/2, 175/2, 177/2, 178/3, 179, 712, 713, 157, 158, 159 w miejscowości Zalesice. gm. Wierzbica,w dniu 27.12.2011r., wydane zostało postanowienie R.G.i.I.-6730.37.2011 Wójta Gminy Wierzbica, w dniu 22.12.2011r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. R/ISZ-0231/28/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 30.12.2011r., wydane zostało postanowienie WI.Ś-R.5151.1.90.2011.ZK Wojewody Mazowieckiego, w dniu 29.12.2011r., wydane zostało postanowienie MZDW.PP.7331/744-1735/11 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w dniu 23.12.2011 r., wydane zostało postanowienie MBPR/OTR-ZPP-KW-4701-78/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:26:51.
Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:26:51
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót