Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2011.07.25
R.G.I.-6733.CP.4.2011


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiana strony postępowania


że w dniu 30.06.2011r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica, obejmującej budowę urządzeń energetycznych – linii kablowej 15 kV na działkach nr 44, 45,2069, 69.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:55:14.
Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:55:14
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót