Komunikaty i obwieszczenia

 


Wierzbica 2010.11.04
R.G.I.-7331/3/CP/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE STACJI BAZOWEJ RAD 4440B TELEFONII KOMÓKOWEJ SIECI P4 (PLAY) NA DZIAŁCE NR 1445/2 POŁOŻÓNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA , w dniu 13.07.2010r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/14/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 12.07.2010r., wydane zostało postanowienie GKN.III.6018-966/10 Starosty Radomskiego, w dniu 19.07.2010r., wydane zostało postanowienie MZDW.PP.7331/744-1068/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 19.07.2010r., wydane zostało postanowienie MZDW.PP.7331/744-1068/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 06.08.2010r., wydane zostało postanowienie L.dz.5140/31/10/2061/AC Okręgowego Urzędu Górniczego.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-11-08 20:22:00.
Data wprowadzenia: 2010-11-08 20:22:00
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót