Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 30.08.2010 roku.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku ze zm.) Wójt Gminy Wierzbica

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

Z zasobu nieruchomości Gminy Wierzbica przeznaczona została do zbycia następująca nieruchomość (wykaz na następnej stronie).

 

II.

 

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od 31.08.2010 roku do 21.09.2010 roku ( 21 dni)

 

III.

 

Podana w  wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym ważna jest do dnia 13.10.2010 roku

 

 

 

Podpis

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powierzch-nia

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Przeznaczenie

do sprzedaży

Wartość

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

         1601/4

 -

 1,6700

    Wierzbica

Kształt

prostokąta

dojazd  drogą

gruntową

Rolno -leśna

tak

25.944,00 zł

Dzierżawca  Pan Zdzisław Jastrzębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:39:07.
Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:39:07
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót