Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2010.08.16R.G.I.-7331/2/CP/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PŁYNNY – PROPAN O POJEMNOŚCI 2700 DM3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 788 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY, GM. WIERZBICA w dniu 16.07.2010r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/18/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 16.07.2010r., wydane zostało postanowienie GKN.III.6018-993/10 Starosty Radomskiego, w dniu 20.07.2010r.,wydane zostało postanowienie PZD.II.7331.1-162/10 Zarządu Powiatu w Radomiu.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-16 12:47:29.
Data wprowadzenia: 2010-08-16 12:47:29
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót