Komunikaty i obwieszczenia

 Wierzbica 2010.06.29R.G.I.-7331/CP/5/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 21.06.2010 r., wydana została decyzja nr 5/2009 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV, BUDOWA SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4 kV I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV NA DZIAŁKACH NR 12, 13, 144, 535, 385, 142/3, 142/4 W MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA.


Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy pokój nr 25 w godz. 800- 1500. Odwołanie można wnosić w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-01 17:23:04.
Data wprowadzenia: 2010-07-01 17:23:04
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót