Komunikaty i obwieszczenia

 


Wierzbica 2010.06.01
R.G.I.-7331/2/CP/2010


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w dniu 28.05.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pomorzany , obejmującej budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan z przyłączem i instalacji wewnętrznej do kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach na działce nr 788,Gm. Wierzbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-01 19:53:55.
Data wprowadzenia: 2010-06-01 19:53:55
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót