Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica,dnia 29.04.2010 r.

Z A W I A D O M I E N I E
Urząd Gminy w Wierzbicy z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. S. Żeromskiego

i ul. Wiatracznej w Wierzbicy ” Komisja Przetargowa wybrała w dniu 29.04.2010 r. najkorzystniejszą ofertę, tj. Ofertę nr 2, „TRANSMAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom za cenę brutto: 825 387,71 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100.

Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów w kryterium jakim była cena:

 1. Oferta nr 1. „INTERBUD” Sp. z o.o, ul. Limanowskiego 154,

  26-600 Radom – 97,57 pkt.

 2. Oferta nr 3. „BUDROMOST – STARACHOWICE”, Sp. z o.o, ul. Św. Rocha 31,

  27-215 Wąchock – 92,78 pkt.

 3. Oferta nr 4. „DROBET” Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy,

  Jarosław Podrygała, ul. Christiana Andersena 3/1, 26-617 Radom – 91,42 pkt.

  Do wiadomości:

  1 x Oferenci

  1 x Strona internetowa UG

  1 x Tablica ogłoszeń

  1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-04 07:18:25.
Data wprowadzenia: 2010-05-04 07:18:25
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót