Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 2010.04.22
R.G.I.-7331/5/CP/2009


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV, BUDOWA SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH 15/0,4 kV I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV NA DZIAŁKACH NR 12, 13, 144, 535, 385, 142/3, 142/4 W MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA, w dniu 11.02.2010r., wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/2/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 10.02.2010r., wydane zostało postanowienie GKN.III.6018-109/10 Starosty Radomskiego, w dniu 09.02.2010r., wydane zostało postanowienie WI.Ś-R/KG/7048/6/10 Wojewody Mazowieckiego, w dniu 17.02.2010r., wydane zostało postanowienie R.4180-325/1/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, w dniu 10.02.2010r., wydane zostało postanowienie PZD.II.7331.1-26/10 z dnia 10.02.2010r. Zarządu Powiatu w Radomiu, w dniu 17.02.2010 r., wydane zostało postanowienie MBPR/OTR-ZPP-KW-4701-7/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500.
Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-26 15:56:03.
Data wprowadzenia: 2010-04-26 15:56:03
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót