Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 22.04.2010


RGI 7630/24/10

Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r poz 1071 z późn zm.)


zawiadamiamy


że w dniu 20.04.2010r. wpłynął wniosek Państwa Tomasz i Dorota Kowalczyk zam. Łączany 48, 26-680 Wierzbica, w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : budowa budynku warsztatu o profilu ślusarstwo (wykonywanie ogrodzeń z elementów stalowych) na działce nr 53/1 położonej w miejscowości Łączany.

W związku z powyższym, z przedmiotową sprawą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pokój nr. 22, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości 22.04.2010

  1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń

    Urząd Gminy Wierzbica

  2. Ogłoszono na stronie internetowej

Otrzymują:

    1. p. Kowalczyk Dorota i Tomasz zam. Łączany 48, 26-680 Wierzbica

    2. Strony postępowania wg wykazu
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-22 20:00:06.
Data wprowadzenia: 2010-04-22 20:00:06
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót