Komunikaty i obwieszczenia

 


Informacja z postępowania rekrutacyjnego na wolne

stanowisko urzędnicze – podinspektora d/s inwestycjiDnia 18 lutego 2010 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko

urzędnicze - podinspektora d/s inwestycji .


W wyniki postępowania rekrutacyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

podinspektora d/s inwestycji informuje się, że do Urzędu Gminy w Wierzbicy

wpłynęły 3 oferty zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu :


1 Justyna Michalczak - zam: Wierzbica

2/Małgorzata Ucińska - zam: Wierzbica

3/Iwona Sikora - zam: Szydłowiec


Komisja Rekrutacyjna dokonała analizy dokumentów złożonych przez kandydatów.


Wszystkie 3 oferty kandydatów nie spełniają wymagań formalnych.


Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego /rozmowy kwalifikacyjnej/

nie został zakwalifikowany żaden kandydat .


W związku z tym, że żaden kandydat nie spełniał warunków zawartych w ogłoszeniu

o naborze i Komisja nie dokonała wyłonienia Kandydata - zgodnie z § 12 Regulaminu

procedura rekrutacyjna zostanie powtórzona .-

Wierzbica, dnia 2010.03.15


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-15 19:38:19.
Data wprowadzenia: 2010-03-15 19:38:19
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót