Komunikaty i obwieszczenia

 

Wierzbica 2010.01.15
R.G.I.-7331/3/CP/2009


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Stosowanie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)zawiadamiam strony postępowaniaże tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY 1 MW NA DZ. NR 157 W MIEJSCOWOŚCI POLANY KOLONIA GM. WIERZBICA, i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Z możliwości wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać w terminie 7 dni , licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-18 21:05:34.
Data wprowadzenia: 2010-01-18 21:05:34
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót