Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2009.01.02  R.G.I.-7331/4/CP/2008
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbica
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżń. zm.)zawiadamiam strony postępowaniaże w dniu 02.01.2009 roku wydana została decyzja nr R.G.I.-7331/4/CP/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ O WYDAJNOŚCI POW. 7,50 M 3 NA DOBĘ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA , GM. WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR 557/5 I 557/2.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 900-1400. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy Wierzbica

Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:05:08.
Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:05:08
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót